Termin zwrotu w przypadku braku czynności opodatkowanych

Zastanawiająca jest często kwestia przypadku, gdy występuje brak czynności opodatkowanych.  Jaki jest wtedy termin zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.?

Według przepisów prawa podatnik, który nie dokonywał czynności opodatkowanych w ww. rodzaju podatku, kwota naliczonego podatku podlega zwrotowi w terminie 180 dni.

W przypadku, gdy podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie dokonywał czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług kwota podatku naliczonego podlega zwrotowi w terminie 180 dni.

Jednakże na wniosek podatnika – w formie pisemnej, Urząd Skarbowy może dokonać zwrotu w terminie 60 dni.

Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje w takim przypadku zwrotu w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *