Odszkodowanie dla pracownika – rozwiązanie umowy

Kiedy pracownikowi przysługuje odszkodowanie wynikające z braku wypowiedzenia umowy o pracę.

Gdy rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostanie naruszone przepisami prawa, to pracownikowi przysługuje roszczenie z tego tytułu. Oznacza to, iż pracownik może ubiegać się o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach lub o odszkodowanie.

Pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie, jeżeli upłynął termin trwania umowy lub przywrócenie do pracy byłoby niewskazane ze względu na krótki okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę bez wypowiedzenia, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas do upływu okresu wypowiedzenia.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy, przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy – nie więcej niż za 3 miesiące i nie mniej niż za 1 miesiąc. Jeżeli umowa ta została rozwiązana z:

  • pracownikiem, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, a okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku,
  • pracownicą w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego,
  • pracownikiem-ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego

lub gdy rozwiązanie umowy podlega ograniczeniu z mocy przepisu szczególnego, wynagrodzenie przysługuje za cały okres pozostawania bez pracy.

Odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać – nie dłużej niż za 3 miesiące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *