Wyższe świadczenia zależne od pensji minimalnej – 2019 rok

W nowym roku kolejny wzrost płacy minimalnej – z obecnych 2100 zł brutto do 2250 zł. Spowoduje to zwiększenie minimalnej stawki godzinowej dla zleceniobiorców – 14,70 zł. Dodatkowo wzrost minimalnego wynagrodzenie spowoduje zmianę wysokości świadczeń powiązanych z tym wynagrodzeniem. Czytaj więcej.

Jak wspomnieliśmy wyżej, zwiększenie wynagrodzenia minimalnego zwiększa także świadczenia pracownicze.

* Świadczenia będą należne w wyższej wysokości, pod warunkiem że prawo do nich powstanie w 2019 r. 

Wysokość najważniejszych świadczeń wygląda następująco:

Świadczenie

Kwota

dodatek za każdą godzinę pracy w porze nocnej

2,45 zł – w lipcu, październiku

2,56 zł – w styczniu

2,68 zł – w marcu, kwietniu, maju, sierpniu, wrześniu

2,81 zł – w lutym, grudniu

2,96 zł – w czerwcu, listopadzie

wynagrodzenie za czas gotowości do pracy i przestój

nie mniej niż 2250 zł za pełny miesiąc dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

odprawa z tytułu zwolnień grupowych

nie więcej niż 33 750 zł, czyli 15-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę

odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację

nie mniej niż 2250 zł

wynagrodzenie gwarancyjne za nie wykonywanie pracy z powodu rozkładu czasu pracy

nie mniej niż 2250 zł dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wynagradzanego w inny sposób niż stałą stawką miesięczną

kwoty wolne od potrąceń

  • 1633,78 zł (100% minimalnego wynagrodzenia) – w przypadku potrąceń niealimentacyjnych,
  • 1225,34 zł (75% minimalnego wynagrodzenia) – w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
  • 1470,40 zł (90% minimalnego wynagrodzenia) – w przypadku kar pieniężnych
  • 1307,02 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) przy potrącaniu za zgodą pracownika

– przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek

świadczenie pieniężne dla praktykanta

nie więcej niż 4500 zł (dwukrotność wynagrodzenia minimalnego)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *