Co to jest amortyzacja?

Tylko niektóre firmy mają prawo do zaliczenia zakupionych (wytworzonych lub też otrzymanych składników majątku) do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Co oznacza, że wartość zakupionych lub już posiadanych środków trwałych można zaliczyć w koszty, a więc można je amortyzować.

W związku z powyższym amortyzować można na przykład: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, maszyny, urządzenia i środki transportu oraz inne przedmioty, których okres użytkowania jest dłuższy niż rok i są one wykorzystywane tylko w celu działalności gospodarczej (lub są oddane do używania na podstawie dzierżawy czy umowy najmu).

Poza wyżej wymienionymi składnikami majątku, amortyzacji mogą podlegać jeszcze spółdzielcze prawo własności oraz prawa majątkowe i autorskie oraz licencje, które wprowadza się do „Ewidencji wartości niematerialnych i prawnych”.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *