Zakładanie spółek z o.o. z potwierdzonym kwalifikowanym e-podpisem

Zmieniają się przepisy dotyczące zakładania spółek z o.o tylko za potwierdzeniem e-podpisem.

„Zmiany dotyczą stosowania podpisu elektronicznego przy zawieraniu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet oraz składania wniosku o rejestrację spółki z o.o. zawiązanej w tym trybie do Krajowego Rejestru Sądowego” – wyjaśnia Ministerstwo Sprawiedliwości.

Niestety zmieniają się przepisy prawa dotyczące zakładania spółek z o.o przez internet, które obejmą przyszłych przedsiębiorców. Bowiem nie będzie już możliwe założenie spółki z o.o (przez internet) za pomocą „zwykłego” podpisu elektronicznego. Możliwość ta zostanie zlikwidowana, ponieważ coraz częściej dochodzi do nieuprawnionych wykorzystywań danych innych osób.

Po wprowadzeniu zmian w przepisach prawa założenie spółki z o.o. będzie możliwe tylko i wyłącznie przy zastosowaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Przepisy te będą odnosić się również do składanych wniosków o wpisanie takich spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Nowela została przyjęta przez Sejm 21 kwietnia br. Nowe przepisy wejdą w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *