Jak zlikwidować firmę wpisaną do CEIDG?

Przedsiębiorca, który chce zlikwidować swoją firmę zawsze zastanawia się co zrobić z wpisem do CEIDG, jak może w odpowiedni sposób zamknąć firmę.

Przedsiębiorca likwidujący swoją firmę musi złożyć odpowiedni wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG w ciągu 7 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

W formularzu CEIDG-1 należy wpisać datę zakończenia działalności firmy, a więc ostatni dzień jej prowadzenia, pamiętając przy tym, iż data zamknięcia firmy nie może być późniejsza od daty złożenia wniosku.

W związku z powyższym przedsiębiorca może złożyć wniosek o likwidację firmy dopiero w dniu jej zamknięcia (nie wcześniej!). Następnie w ciągu 7 dni musi złożyć wniosek o wykreślenie wpisu z CEIDG.

Wniosek o wykreślenie wpisu na formularzu CEIDG-1 można złożyć elektronicznie, osobiście lub listownie w dowolnie wybranym urzędzie gminy bądź miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *