Towary – księgowanie

Czym różnią się produkty od towarów i jak zaksięgować zakup lub sprzedaż towarów w księdze handlowej?

Towary są nabyte od kontrahenta w celu dalszej odsprzedaży, nazywane aktywami obrotowymi, ponieważ są w ciągłym obrocie. Natomiast produkty są wytworzone przez daną firmę i sprzedawane jako produkt własny, a nie wytworzony i zakupiony u innego kontrahenta.

Dla przykładu, poniżej znajdują się dwie operacje gospodarcze do zaksięgowania w księdze handlowej dotyczące zakupu towarów, jak i sprzedaży.

Zakup towarów – przykład 1

FV - Faktura za zakupione towary, dostawa w terminie późniejszym - 5 000 zł

Na koncie 303 - Rozliczenie zakupu (po stronie Wn)
Na koncie 201 - Rozrachunki z dostawcami (po stronie Ma)
Na koncie 221-2 - Rozliczenie VAT naliczonego (po stronie Wn)

Sprzedaż towarów – przykład 2

FV - Przychód ze sprzedanych towarów - 2 000 zł

Na koncie 200 - Rozrachunki z odbiorcami (po stronie Wn)
Na koncie 730 - Przychody netto ze sprzedanych towarów (po stronie Ma)
Na koncie 221-1 - Rozliczenie VAT należnego (po stronie Wn)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *