Jak zaksięgować sprzedaż wewnątrzwspólnotową towaru?

W podanym artykule ukażemy przykład zaksięgowania przykładowej operacji księgowej związanej ze sprzedażą wewnątrzwspólnotową towaru z rozpisaniem zapisów na kontach.

Poniższy przykład wiąże się z rozrachunkami z dostawcami i odbiorcami, a dokładniej z odbiorcami.

Podamy przykład wewnątrzwspólnotowej sprzedaży, a więc operację w zapisie konta „Rozrachunki z odbiorcami” oraz podamy także przykład zaksięgowania operacji na koncie „Rozrachunki z dostawcami”.

Przykłady rozrachunków z dostawcami i odbiorcami

Przykład 1., księgowania operacji sprzedaży wewnątrzwspólnotowej towaru:

Strona Wn - Rozrachunki z odbiorcami (200)
Strona Ma - Przychody netto ze sprzedanych towarów (730), Rozrachunki z tytułu podatku VAT (221)

Przykład 2., księgowania operacji spłaty zobowiązania wobec dostawcy z rachunku bieżącego – WB:

Strona Wn - Rozrachunki z dostawcami (201)
Strona Ma - Rachunek bieżący (130)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *