Remanent końcowy – co w nim ująć?

Remanent końcowy – co w nim ująć?

Przedsiębiorcy dosyć często zastanawiają się nad tym, co mają ująć w remanencie, tzn. czy mogą ująć w nim tylko towary zakupione (do odsprzedaży), czy mogą także dodać do niego zakupiony towary, które służą do celów firmy, np. sprzęt (telefon, internet itp.).


W remanencie powinny być ujęte tylko towary handlowe lub materiały podstawowe, półwyroby i wyroby gotowe itp. Oznacza to, że nic poza tymi elementami (najdują się w przepisach prawa) nie powinno znaleźć się w spisie z natury.

Podsumowując, remanent dotyczy tylko i wyłącznie magazynu firmy —  wszelkich towarów, produktów i materiałów, które służą odsprzedaży. remanent nie dotyczy więc elementów firmy – towarów, które są tylko w firmie użytkowane na potrzeby własne czy pracowników firmy, jak wyżej wspomniany np. telefon, internet itp. Zakup środków trwałych, wyposażenia czy innych sprzętów nie zapisuje się w remanencie.

Na koniec należy podkreślić, że remanent początkowy i końcowy musi znaleźć się w KPiR w kolumnie 15.

Co dokładnie uwzględnia się w remanencie?

– towary handlowe,
– materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
– półwyroby,
– produkcja w toku,
– wyroby gotowe,
– braki i odpady.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *