Czy praca w nadgodzinach jest dozwolona?

Praca w nadgodzinach odnosi się do sytuacji, w której to pracownik pracuje więcej niżeli powinien – więcej niż 8h dziennie, a tym samym więcej niż 40h tygodniowo. Czy jest to dozwolone?

Według art. 151 kp praca w nadgodzinach oznacza wykonywanie pracy ponad obowiązujące normy czasu pracy.

Oznacza to, że praca w nadgodzinach występuje wtedy, kiedy pracownik przekracza dobową normę czasu pracy, przekracza przedłużony dobowy wymiaru czasu pracy lub przekracza tygodniową normę czasu pracy (liczone 5 dni w tygodniu).

Pracownik powinien mieć 11 godzin nieprzerywalnego odpoczynku od pracy, w każdej dobie oraz 35 godzinny odpoczynek w ciągu całego tygodnia pracy.

Czy praca w nadgodzinach jest dopuszczalna?

Tak, ale tylko w przypadku, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii oraz w z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy.

Oznacza to, że pracodawca może narzucić pracownikowi nadgodziny i jest to obowiązek pracownika, ale nadgodziny muszą być zlecone według przepisów prawa – tak aby były z nimi zgodne.

Jak wspomniano powyżej, polecenie to powinno wyjść od pracodawcy. W żadnym wypadku nie może ono wyjść przez przełożonego.

Czy jest jakiś limit nadgodzin?

Oczywiście, że tak. W ciągu roku można wykorzystać 150 godzin nadgodzin.

Jednakże w ciągu roku może to być maksymalnie 416 godzin, ale tę zmianę musi zastosować pracodawca. Limit ten musi być zmieniony w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy lub w umowie o pracę, jeśli w firmie nie funkcjonuje układ zbiorowy i regulamin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *