Kto nie może pracować w nadgodzinach

Kto nie może pracować w nadgodzinach

Występują wyjątki w zlecaniu poleceń nadgodzin przez pracodawce. To znaczy pracodawca ma prawo do złożenia polecenia pracownikowi nadgodzin, ale w określonych sytuacjach może on odmówić i według prawa będzie to prawidłowe. Kiedy?

Pewna grupa pracowników nie może pracować w formie nadgodzin i może odmówić pracodawcy wykonywania nadgodzin, nawet w sytuacji, gdy dostała bardzo jasne polecenie od swojego pracodawcy.

Jeżeli mimo odmówienia i przedstawienia zakazu, pracodawca i tak będzie upierał się w swoim poleceniu – pracownik nie musi podejmować się tej pracy, ma do tego prawo.

Kto nie może/nie musi robić nadgodzin?
  • kobiety w ciąży – zakaz,
  • młodociani – zakaz,
  • pracownik opiekujący się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia – pracownik nie może być zatrudniony w godzinach nadliczbowych bez jego zgody,
  • niepełnosprawni – chyba, że lekarz prowadzący badania profilaktyczne, lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tym pracownikiem, wyrazi na to zgodę albo niepełnosprawny jest zatrudniony przy pilnowaniu,
  • pracownik zatrudniony na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia – dotyczy godzin nadliczbowych zleconych ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *