Jak wykreślić nie rozpoczętą firmę w CEIDG?

Przedsiębiorca, który zarejestrował swoją firmę w CEIDG, ale jeszcze nie rozpoczął swojej działalności i chciałby dokonać jej wykreślenia z CEIDG musi spełnić parę warunków i czynności, aby tego dokonać.

Przedsiębiorca rezygnujący ze swojej działalności z różnych przyczyn (np. nagłej choroby i niemożności prowadzenia biznesu) może chcieć zrezygnować z jej otwarcia i tym samym może ją usunąć z CEIDG – ma do tego prawo.

Jednakże z takiej możliwości mogą skorzystać tylko te osoby, które nie zdecydowały się na uruchomienie firmy, a więc w formularzu CEIDG-1 wpisały późniejsza datę otwarcia swojej działalności.

Przy czym wniosek do CEIDG musi zostać złożony najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Dla przykładu: Przedsiębiorca X, który podał jako datę rozpoczęcia działalności 1 września 2017 r. musi wniosek o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej złożyć do końca 31 sierpnia 2017 r. Wniosek ten będzie mógł złożyć do godziny 2400, np. przez internet.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *