Zwrot VAT bez wniosku i skrócony okres ulgi na złe długi

Z początkiem nowego roku, a dokładnie z dniem 1 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT i skróconego okresu ulgi za złe długi.

Wniosek o zwrot VAT

Nowy projekt zakłada, że nie będzie potrzeby składania odrębnego (wraz z deklaracją) umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz  o zwrot w przyspieszonym terminie.

Jednogłośnie stwierdzono, że jest to bezcelowe i uciążliwe dla większości podatników. Motywy są przecież jasne dla każdej ze stron i załączanie wyjaśniającego wniosku jest zupełnie niepotrzebne.

Nowy termin ulgi za złe długi

Dodatkowo projekt zakłada także skrócenie wspomnianego wyżej okresu ulgi za złe długi. Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną dopiero po upływie 150 dni (od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze).

Dlatego nowy projekt ma nieco skrócić ten czas, a dokładnie do 90 dni. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z ulgi na złe długi (i zmniejszyć podatek należny) w przypadku braku uregulowania płatności przez kontrahenta zdecydowanie szybciej.

Niesolidni (niepłacący) kontrahenci będą też wcześniej niż obecnie zobowiązani do korekty odliczonego VAT.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *