Jednorazowa amortyzacja – limit w 2019 roku

Już wiemy jaki limit jednorazowej amortyzacji w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będzie obowiązywał w 2019 roku.

Komu przysługuje?

Podatnicy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy w roku podatkowym mają prawo do jednorazowych odpisów amortyzacyjnych – od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Wysokość odpisów – limit

Wysokość ww. odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć wyznaczonego limitu równowartości 50 ooo euro – łączna wartość tych odpisów.

Przeliczenie kwoty 50 ooo euro na złotówki odbywa się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP. W zaokrągleniu do 1 000 zł. Taki kurs ustalany jest na samym początku października – w pierwszym dniu roboczym w roku poprzedzającym rok podatkowy w jakim będzie obowiązywać.

W związku z powyższym, w dniu 1 października 2018 roku wyniósł on 4, 2795 zł. Według tego kursu można obliczyć wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, które będą obowiązywać w 2019 roku:

50 000 euro (limit wysokości odpisów) x 4,2795 (kurs euro z dnia 1 października 2018 roku) = 214 000 zł

Zatem wysokość jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na 2019 rok wynosi 214 000 zł.  Ta równowartość nie może być przekroczona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *