Jakie występują symbole praw własności intelektualnej?

Każdy utwór oznacza się zupełnie innym symbolem własności intelektualnej, a więc nadaje się inną ochronę praw autorskich do danych utworów.

Używane symbole mają za zadanie poinformowanie odbiorców, że dany towar, czy marka są chronione prawami autorskimi. Dlatego też każdy powinien znać znaczenie danych symboli, aby wiedzieć jakie powinien użyć w danej sytuacji oraz co oznaczają one również dla niego, gdy będzie chciał nabyć dany utwór.

W związku z powyższym istnieją symbole:

  • © | Copyright -symbol oznaczający prawa autorskie. Symbolem tym mogą posługiwać się producenci, którzy oznaczają swoje nazwy, hasła lub wzory opakowań. Tylko określone podmioty mają prawo do używania danego symbolu.
  • | Copyleft – symbol podobny do powyższego, jednakże występuje z odwróconą literą „C” w środku kółka. Symbol ten oznacza, iż licencja jest otwarta, a więc odbiorcy mogą dany utwór powielać i dowolnie modyfikować.

  • | TradeMark – symbol, którego skrócona nazwa pochodzi ze znaczenia pełnej nazwy – ang. „TradeMark”, czyli znak towarowy. Symbol głównie używa się wobec mniej znanych znaków towarowych, żeby podkreślić fakt rejestracji – najczęściej spotyka się go w produktach amerykańskich.
  • | SM  – symbol, którego skrócona nazwa pochodzi ze znaczenia angielskiego słowa Service Mark. W przeciwieństwie do powyższego znaku towarowego, tutaj jest to natomiast znak usługowy. Symbol ten dotyczy głównie marek zagranicznych, zwłaszcza amerykańskich.

  • ® | Registered – symbol oznacza „zarejestrowany”. Jest to znakowany symbol, który został zarejestrowany w urzędzie patentowym zgodnie z przepisami prawa. Przepisy polskiej ustawy Prawo własności przemysłowej mówią, że podmiot rejestrujący może ogłaszać, że dany znak towarowy jest objęty ochroną prawną.

  • | Phonerecord – symbol oznacza „nagrany”. Symbol stosowany jest do fonogramów, czyli nagrań dźwiękowych. Warunkiem objęcia fonogramów tą ochroną autorską, jest oznaczenie wydawcy oraz rokiem pierwszej publikacji.

  • | Topography – symbol oznacza „topografia” i oznacza ochronę topografii układów scalonych zarejestrowanych w urzędzie patentowym.

  • – symbol oznacza położenie geograficzne zarejestrowane w konkretnym urzędzie patentowym. Jej używanie nie jest obligatoryjne i zazwyczaj dotyczy sytuacji, gdy pochodzenie z konkretnego regionu definiuje konkretny utwór.

  •  | Creative Commons – symbol jest najbardziej rozpoznawanym oznaczeniem praw autorskich i oznacza „wolne licencje”. Autorzy, którzy oznaczą swój utwór danym symbolem, pozwolą użytkownikom na szersze korzystanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *