Księgowanie kosztów powypadkowej naprawy samochodu

W przypadku stłuczki służbowym samochodem, trzeba liczyć się z jego naprawą oraz odebraniem odszkodowania. Ogromne znaczenie ma tutaj rodzaj ubezpieczenia, czy samochód posiada tylko ubezpieczenie OC, czy OC+AC.

Co do zasady, otrzymane przez firmę odszkodowanie będzie stanowić przychód firmy, według daty otrzymania pieniędzy, zaś rozliczenie tego przychodu jest zależne od rodzaju ubezpieczenia pojazdu.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC

W przypadku, gdy samochód firmowy został zabezpieczony tylko ubezpieczeniem OC, czyli ubezpieczeniem obowiązkowym, otrzymane odszkodowanie nie będzie w całości stanowić przychodu firmy.

W tej sytuacji wartość przychodu z działalności gospodarczej będzie stanowiła tylko nadwyżka pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem a wydatkami poniesionymi przez podatnika na naprawę pojazdu, w związku z czym wydatki poniesione na naprawę samochodu nie mogą być kosztami uzyskania przychodu.

Ubezpieczenie obowiązkowe plus dodatkowe OC+AC

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy przedsiębiorca wykupił oprócz ubezpieczenia obowiązkowego, dodatkowe ubezpieczenie na samochód służbowy.

Ponieważ w takiej sytuacji, gdy samochód wymaga naprawy po wypadku, całość otrzymanego odszkodowania uznaje się za przychód, zaś wydatki poniesione związane z naprawą szkód powstałych w drodze wypadku, stanowić będą koszty uzyskania przychodu.

Księgowanie

Podatnicy prowadzący księgę przychodów i rozchodów chcąc zaksięgować poprawnie otrzymane odszkodowanie, powinni wpisać jego wartość w kolumnie 8 jako pozostałe przychody. Natomiast koszty związane z naprawą pojazdu powinni zewidencjonować w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki.

Z kolei ryczałtowcy są zobligowani do ewidencji otrzymanego odszkodowania w ewidencji przychodów, a następnie opodatkować je stawką 8,5%. Zaś kosztów nie ma prawa zarejestrować.
Pozostaje jeszcze kwestia odliczenia VAT, od wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodami osobowymi,  podatnik ma do wyboru dwie możliwości:

  1. pełne odliczenie VAT od zakupu pojazdu i wydatków eksploatacyjnych, jednak pod warunkiem, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie w celach firmowych i zostały spełnione warunki formalne wymienione w ustawie o VAT (zgłoszenie pojazdu w US na druku VAT-26, kilometrówka dla celów VAT, sporządzenie regulaminu użytkowania pojazdu w firmie),
  2. 50% odliczenia VAT od zakupu pojazdu i wydatków eksploatacyjnych, gdy samochód osobowy wykorzystywany jest do celów mieszanych, czyli zarówno firmowych jak i prywatnych, bądź też gdy podatnik nie dopełni formalności, o których mowa w punkcie powyżej.

Zatem, do przedstawionych zasad podatnicy muszą stosować się również w przypadku rozliczania kosztów związanych z naprawą pojazdu po wypadku.

W związku z tym, czynni podatnicy VAT mają możliwość odliczenia kosztów napraw powypadkowych w wartości 50%, bądź 100% podatku naliczonego. Odliczenie to skutkuje pomniejszeniem wypłaconego odszkodowania o zapłacony i odliczony VAT.

Przedsiębiorstwa nie będące czynnymi podatnikami VAT otrzymują odszkodowanie w kwocie brutto poniesionych wydatków związanych z naprawą uszkodzonego w drodze wypadku pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *