Limit przychodów prowadzenia ksiąg rachunkowych – 2019 rok

Jeżeli zostanie przekroczony ustalony limit przychodów, to powstaje obowiązek prowadzenia pełnej księgowości – księgi rachunkowe (handlowe). Jaki limit będzie obowiązywał w 2019 roku?

Limit odnosi się do jednostek, których przychody NETTO ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za obecny rok obrotowy przekroczą wskazany w przepisach limit.

Według ustawy o rachunkowości:
"...obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro".

Wspomniany limit wynosi 2 000 000 euro, jednakże należy przeliczyć go na walutę polską (wartość wyrażona w PLN) według kursu NBP, który został podany 1 października.

Po przekroczeniu wskazanego limitu przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej księgowości, a więc ksiąg rachunkowych.

Wysokość limitu

Wskazany według ustawy o rachunkowości limit 2 000 000 euro należy przeliczyć przez kurs waluty podany przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP w tym dniu zawiera tabela nr 190/A/NBP/2018, zgodnie z którą wynosi on 4,2795 zł.

W związku z powyższym należy wykonać następujące obliczenia:

2 000 000 euro (limit przychodów netto) x 4,2795 (kurs waluty z NBP) = 8 559 000 zł

Tak więc, przedsiębiorcy, którzy przekroczą limit przychodów w kwocie 8 559 000 zł będą mieli obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 roku.

Należy przy tym jeszcze wspomnieć, że można również prowadzić księgi rachunkowe dobrowolnie – osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Jednakże pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *