Kto wystawia fakturę RR?

Kto wystawia fakturę RR?

Faktura RR czasami utożsamiana jest ze zwykłą fakturą (tzw. fakturą VAT), jednakże w rzeczywistości jest to błąd! Ponieważ faktura VAT jest wystawiana na zupełnie innych zasadach i jest to zupełnie inny dokument.

Co prawda, elementy danych pomiędzy dwoma fakturami nie różnią się znacząco, jednakże w kwestii wymagań, co do osoby wystawiającej dokument (nabywca, czy sprzedawca), jak i samych elementów danych (określenia, podpisy), które obowiązkowo muszą znaleźć się na fakturze – są znaczące.

Faktura RR wystawiana jest przez kupującego towary rolne, co oznacza, że przedsiębiorca (czynny podatnik VAT) nabywający towary od rolnika zryczałtowanego, zmuszony jest do samodzielnego wystawienia faktury zakupowej RR.

Dodatkowo nabywca zmuszony jest do sporządzenia takiego dokumentu w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz (kopia) pozostanie u nabywcy, natomiast drugi egzemplarz (oryginał!) trafia do dostawcy towarów rolnych – przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania go dostawcy.

Na dokumencie obowiązkowo musi znaleźć się określenie „Faktura RR” oraz podpisy osób wystawiających dany dokument i otrzymujących. Kolejne dane, to oczywiście ilość, cena, miara, czy nazwa produktu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *