Kiedy samochód osobowy jest uznany za ciężarowy?

Przedsiębiorcy często zastanawiają się nad tym do jakiego rodzaju samochodu mają zaliczyć swój zakupiony (od kogoś) używany samochód. Nie raz zdarza się, że samochód posiada kratkę i jest zarejestrowany jako samochód ciężarowy. Czy jest to prawidłowe? i czy przedsiębiorca w związku z tym powinien też ująć go w takiej kategorii?

W związku z powyższym przedsiębiorca, który odkupi od kogoś samochód zarejestrowany, jako ciężarowy i tak musi upewnić się, czy jest to zgodne z obecnymi przepisami prawa i czy może go zakwalifikować także, jako samochód ciężarowy. Ponieważ nie należy sugerować się tylko wpisem w dowodzie rejestracyjnym. Dlaczego? 

Od 2011 roku zmieniły się przepisy prawa dotyczące traktowania samochodu jako ciężarowy. Teraz nawet samochód osobowy posiadający kratkę nie jest już kwalifikowany jako ciężarowy. Pojazd musi spełniać wymagane kryteria zapisane w przepisach, aby mógł być uznany za ciężarowy. Jeżeli jednak nie spełnia ww. kryteriów jest uznawany za samochód osobowy.

Wyżej wymieniony zakup samochodu można wpisać do KPiR jako zdarzenie „zakup samochodu osobowego” lub „zakup samochodu ciężarowego” – w zależności od tego jaki rodzaj zostanie mu przypisany.


Samochód ciężarowy to samochód o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony lub samochód o masie całkowitej poniżej 3,5 tony. Aby samochód mógł być uznany za ciężarowy musi spełniać dodatkowe kryteria regulowane przez przepisy prawa.

Według przepisów prawa kryteria jakie musi spełniać dany pojazd, aby mógł być uznany za ciężarowy (regulowane ustawą o VAT) to:

  • pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, typu wielozadaniowy, van;
  • pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków;
  • pojazdy samochodowe, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;
  • pojazdy specjalne – jeżeli z wyciągu ze świadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, że jest to pojazd specjalny;
  • pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą.

Dodatkowo z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym musi wynikać powyższe przeznaczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *