Cechy użytecznego sprawozdania z działalności

Sprawozdanie nie tylko musi być obowiązkowo sporządzone przez niektóre podmioty, zawierać określone dane, ale musi również posiadać cechy użytecznego sprawozdania. Co to oznacza?

Tak jak wspominaliśmy już wcześniej, sprawozdanie ma dostarczyć wszelkiej i szczegółowej informacji na temat finansów działalności.

Przed sporządzeniem sprawozdania  warto jednak przeanalizować niżej wymienione cechy:

  • UŻYTECZNE – sprawozdanie będzie użyteczne, jeżeli jest: wiarygodne, przydatne, zrozumiałe, porównywalne – wg KSR 9 paragraf 4.5;
  • WIARYGODNE –  prawdziwe, obiektywne, poprawne, zgodne ze sprawozdaniem finansowym – wg KSR 9 paragram 4.6.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *