Nowe zatrudnienie młodocianych – 1 września 2018 r.

Z początkiem września 2018 roku wejdzie w życie nowa ustawa umożliwiająca zatrudnienie osób młodocianych (15-18 lat).

Obecnie wg Kodeksu Pracy możliwe jest jedynie zatrudnianie osób powyżej 16. roku życia. Po wejściu w życie nowych przepisów, przedsiębiorcy będą mogli zatrudniać osoby młodsze osoby, a więc już piętnastolatków.
Rząd ma nadzieję, iż pomoże to w wypełnieniu luki pracowników – brakujących rąk do pracy w szczególności w pracy sezonowej (np. zbieranie truskawek).
Kodeks pracy zmienił powyższą ustawę także ze względu na system szkolnictwa, który został zmieniony i obniżenie o rok (do ukończonych 15 lat) wieku osoby uważanej za młodocianą.
Z dopuszczeniem szczególnych wyjątków wolno będzie zatrudniać tylko młodych ludzi, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową i przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Młodzież bez kwalifikacji zawodowych będzie mogła być zatrudniana tylko w celu przygotowania zawodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *