Elektroniczne sprawozdania finansowe – zmiany

Niebawem wejdą w życie nowe zmiany dotyczące wysyłki elektronicznego sprawozdania finansowego. Warto zapoznać się z tą kwestią.

W październiku 2018 roku wejdą w życie kolejne zmiany dotyczące wysyłki elektronicznej dokumentów księgowych, tym razem dotyczące przesyłki sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe będzie sporządzone w formie elektronicznej, w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej przez Ministerstwo Finansów.

„Konieczne będzie właściwe podpisanie tak sporządzonego sprawozdania finansowego, to znaczy podpisanie przez co najmniej jedną osobę, której numer PESEL ujawniony jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, uprawnioną do reprezentacji podmiotu, przy pomocy podpisu kwalifikowanego albo profilu zaufanego ePUAP”.

Od października 2018 r. umieszczenie sprawozdania finansowego i powiązanych z nim dokumentów w elektronicznym Repozytorium Dokumentów Finansowych będzie prowadzić do automatycznego przesłania dokumentów do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

„…oznacza to brak obowiązku składania sprawozdania finansowego przez podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego osobno do właściwego urzędu skarbowego, jak to miało miejsce dotychczas”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *