Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne

Pracownik, który nawiązuje w danym dniu stosunek pracy, to licząc od tego dnia aż do dnia jego ustania, podlega ubezpieczeniom społecznym, które są obowiązkowe.

W związku z powyższym obowiązek ubezpieczeń społecznych dotyczy czterech rodzajów – ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego.

Pierwsze ubezpieczenie – emerytalne, pracownik musi opłacać z własnych środków, jednakże tę samą stawkę opłaca również pracodawca. Oznacza to, że połowa stawki płacona jest przez pracownika, a druga połowa przez pracodawcę w równych częściach.

Drugie ubezpieczenie – rentowe, pracownik opłaca w mniejszej części z własnych środków bo zaledwie 1,5% podstawy wymiaru, natomiast pracodawca 6,5% podstawy wymiaru.

Jeżeli chodzi o trzecią składkę – chorobową, to finansuje ją w całości z własnych środków tylko pracownik. Natomiast ostatnią składkę – wypadkową finansuje w całości pracodawca.

Wszystkie wyżej wymienione składki na ubezpieczenia obliczane są za pracownika przez pracodawcę – to on je oblicza, rozlicza i następnie przekazuje co miesiąc do ZUS. Pracodawca po prostu potrąca dane ubezpieczenia ze środków pracownika i przekazuje je do ZUS. Składki podlegają odliczeniu od dochodu pracownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *