PIT – podatek od dochodów

Podatek dochodowy charakteryzuje się tym, że przedmiotem jego opodatkowania są dochody. Podatek dochodowy jest podatkiem rocznym – rozliczanym raz na rok, do końca kwietnia roku następnego. Natomiast co miesiąc lub co kwartał (w zależności co wybierzemy rejestrując firmę) odprowadzamy jedynie zaliczki, jeżeli w ogóle wystąpią.

Podatek dochodowy różni się od podatku VAT tym, że przedmiotem opodatkowania są wszelkie przychody uzyskane z działalności gospodarczej. Oczywiście podatkiem dochodowym opodatkowuje się również np. umowę zlecenie, ale jest ona wykazywana w innej rubryce w deklaracji rocznej PIT.

Bardzo ważną kwestią jest także to, że zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień można:

  • Zapłacić do 20 stycznia roku następnego a następnie złożyć zeznanie roczne do końca kwietnia
  • Nie płacić ale do 20 stycznia roku następnego należy złożyć roczne rozliczenie i zapłacić (jeżeli wystąpi) roczny podatek po odliczeniu wpłaconych w ciągu roku zaliczek.

Dochód podlega opodatkowaniu a w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych osoby fizycznej mamy do wyboru:

  1. zasady ogólne opodatkowania podatkiem PIT:

– jeżeli dochód (liczony od początku roku) nie przekroczy w jego trakcie kwotę 85 528 zł opodatkowany zostanie stawką 18% (deklaracja roczna PIT-36) – oznacza to, że w trakcie roku obliczając zaliczki na podatek PIT mnożymy dochód x 18%. Natomiast, gdy jego przekroczymy musimy nadwyżkę dochodu powyżej kwoty 85.528 zł pomnożyć przez stawkę 32%.

  1. podatek liniowy – stawka 19% stała przez cały rok (deklaracja roczna PIT-36L) – przez cały rok dochód mnożymy przez 19% bez względu na wysokość dochodu jednak przy tej formie opodatkowania tracimy kwotę wolną, ulgi oraz możliwość wspólnego rozliczania się małżonków.

Powyższy przykład pokazuje, że dochód za cały rok (przychody i koszty) wyniósł 1450 zł. To nie koniec. Ustawodawca bowiem umożliwił odliczenie od tego dochodu składek ZUS oraz kwoty wolnej od podatku (rocznie 3091 zł ale tylko przy zasadach ogólnych – pkt. a), dzięki czemu mamy możliwość obniżyć wielkość podatku do zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *