Kiedy zrobić spis z natury?

Kiedy zrobić spis z natury?

Według przepisów prawa spis z natury sporządza się w określonym czasie i określonych sytuacjach.

Mianowicie spis z natury sporządza się na koniec każdego roku podatkowego, na dzień 1 stycznia lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego.

Dodatkowo sporządza się go jeszcze w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Poza wyżej wymienionymi sytuacjami spis z natury należy jeszcze wpisać do KPiR, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *