Umorzenie należności

Pomimo tego, że każdy z wierzycieli dąży do tego, aby odzyskać należną mu kwotę, czasem okazuje się, że otrzymanie danej spłaty jest po prostu niemożliwe. Dlatego też rozwiązaniem, które pozwoli na legalne oraz skuteczne zoptymalizowanie obciążania fiskalnego, może być umorzenie należności. Więc co to jest umorzenie, jakie są skutki – skutki podatkowe ?

Na gruncie prawa cywilnego umorzenie wierzytelności kreślone jest mianem zwolnienia z długu i uregulowane w przepisie art. 508 k.c.

Zgodnie z tym zobowiązanie wygasa w momencie, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik te zwolnienie przyjmuje.

W momencie kiedy dłużnik nie przyjmuje zwolnienia z długu wówczas nie może być mowy o skutecznym umorzeniu wierzytelności.

Aby umorzenie wierzytelności było skuteczne potrzebne jest:

  • ze strony wierzyciela – oświadczenie woli o zwolnieniu dłużnika z długu,
  • ze strony dłużnika – oświadczenie woli, że zwolnienie to przyjmuje

Umorzenie długu oraz korzyści z jego umorzenia

Wydawałoby się, że umorzenie długu przez wierzyciela nie przynosi mu żadnych korzyści, co więcej mogą się ciągnąć za tym same straty. Otóż jest trochę inaczej niż mogłoby się nam wydawać, często dłużnik od którego chcemy wyegzekwować swoje należności jest po prostu na skraju bankructwa.

Cały ten proces może się ciągnąć latami bez żadnych skutków, a tylko wciąż naraża wierzyciela na ponoszenie dodatkowych kosztów prowadzenia tego postępowania.

Zatem umorzenie długu w takim wypadku choć wydaje się paradoksalne, może przynieść więcej korzyści niż dalsze egzekwowanie należnego długu. Za słusznością umorzenia długu przemawia fakt, że wierzyciel może zaliczać dług na poczet kosztów uzyskania przychodów.

Trzeba mieć na uwadze, że umorzenie długo dotyczy podstawowej kwoty, którą dłużnik pożyczył, jak i naliczonych odsetek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *