Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i rozlicza swoje koszty w oparciu o KPiR (księgowość uproszczona), a przy tym ponosi koszty (np. związane z promocją frimy, zakupem towarów itd.), ale nie osiąga żadnych przychodów, rodzi się pytanie: czy może ponosić takie koszty nie mając przychodów?

Czytaj dalej Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Czy paragon może być dowodem księgowym?

Co prawda każdy podatnik, który prowadzi PKPiR (Podatkowa Księga Przychodów i Rochodów) musi swoje ujęte koszty opierać o dowody księgowe w postaci dokumentów faktur czy rachunków, ale w wyjątkowych sytuacjach może również potwierdzić swój poniesony wydatek dokumentem zwanym paragonem. 

Czytaj dalej Czy paragon może być dowodem księgowym?

Co to jest nakaz zapłaty i jak go uzyskać?

Nakaz sądowy jest tzw. orzeczeniem sądowym, co oznacza, że wydawany jest tylko i wyłącznie przez sąd. Orzeczenie wydawane jest na podstawie dostarczonych dokumentów- odpowiednia treść pozwu i załączone niezbędne dowody, potrzebne do tego, aby potwierdzić słuszność i rację zgłaszanego pozwu.

Czytaj dalej Co to jest nakaz zapłaty i jak go uzyskać?

Jakie obowiązują progi podatkowe?

Progi podatkowe, oznaczają pewne przedziały dochodów, dzięki nim można dowiedzieć się jaką stawką podatku opodatkowane są dochody podatnika uzyskane w jednym roku podatkowym. Tak więc, do poszczególnych stawek podatkowych są przypisane przedziały dochodów i gdy zostaną one przekroczone, zmienia się stawka podatku danego podatnika. Im mniejsza stawka, tym oczywiście lepiej. Sprawdź jaki próg podatkowy dotyczy Ciebie. 

Czytaj dalej Jakie obowiązują progi podatkowe?